نشست نقد و بررسی تبعات سیاسی رسوایی رسانه​ای روپرت مرداک در کافه خبر برگزار می​شود.
ادامه در منبع : [ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]